εδώ βάζεις τις προσφορές…

μονη σου σανα είναι word….

πχ φωτο και από κάτω περιγραφή…

πχ

HP Slimline Desktop PC (Jack Black) with Windows 10 screen and wired mouse and keyboard, Catalog, Left Facing Τιμη 500 ευρώ